Hoogtijdagen

Onze gemeente viert de feesten die ingesteld zijn door JHWH, omschreven in Leviticus 23.  Naast de wekelijkse viering van de sabbat, vieren we in het voorjaar:
– Pesach (Uittocht uit Egypte)
– Matzot (Feest van de ongezuurde broden)
– Jom Habikkoerim (Eerstelingfeest en opstanding van Yeshua)
– Shavuot (Ontvangen van de Thora en uitstorting van de Heilige Geest).

In het najaar vieren we:
– Jom Teroea (Bazuinenfeest)
– Jom HaKipoeriem (Grote Verzoendag)
– Soekot (Loofhuttenfeest)

10 oktober 2014 heeft Radio Israel een parasja Soekot uitgezonden. In dit programma werden alle feesten uitgelegd door Sieb Buiten. U kunt deze aflevering nog naluisteren: