Activiteiten

Wekelijkse sabbatsamenkomsten
Elke week is er een dienst in gebouw ‘de Bron’ te Oude Tonge. De dienst begint om 13.00 uur en is gevuld met lofprijs, aanbidding, onderwijs uit het Woord, gebed en getuigenissen. U bent van harte welkom een dienst bij te wonen! Een dienst duurt ongeveer twee uur. Na de lofprijs kunnen de kinderen t/m 3 jaar naar de creche en de kinderen tussen 4 en 8 jaar naar de sabbatschool. Na de dienst eten en drinken we met elkaar. Elke 1e sabbat van de nieuwe maan houden we de maaltijd van de Heere.

Bidstonden
Elke twee weken op dinsdagavond op verschillende locaties.

Jeugdavonden
Voor de tieners en jongeren is er eens in de maand een avond om lekker te ontspannen en de Bijbel te openen.