Welkom!

De Messiaanse Gemeente op Goeree-Overflakkee is een gemeente die op zoek is naar de Bijbelse wortels van ons geloof, en naar de wil en het plan van God voor de tijd waarin wij leven. Wij vieren de Sabbat en de Hoogtijdagen zoals God die heeft ingesteld in Leviticus 23, als een eeuwige inzetting. Lees hier meer over onder het tabblad ‘Hoogtijdagen’. Elke Sabbat (za.) is er een dienst om 13.00 uur in gebouw ‘de Bron’ te Oude Tonge. U bent van harte uitgenodigd om een dienst bij te wonen.

Voor alle data geldt: Zo de Eeuwige onze God wil en wij leven.

Op de volgende data hopen wij de Bijbelse feesten te vieren:

Woensdag 5 oktober        :  Grote Verzoendag
Maandag 10 oktober        :  Loofhuttenfeest 
Maandag 17 oktober        :  Achtste Dag

Naast bovengenoemde feesten vieren we op shabbat 24 december Chanoeka. 

De feesten die in het weekend vallen, vieren we in de Bron (Melkweg 75, Oude-Tonge); dat geldt ook voor Grote Verzoendag. Feesten die op een maandag plaatsvinden, vieren we in Diaconia (Kolfweg 1, Oude-Tonge). Alle diensten beginnen om 13.00 uur, met uitzondering van de dienst op Grote Verzoendag: deze dienst begint om 13.30 uur. U bent van harte welkom om de feesten met ons mee te vieren.