Welkom!

De Messiaanse Gemeente op Goeree-Overflakkee is een gemeente die op zoek is naar de Bijbelse wortels van ons geloof, en naar de wil en het plan van God voor de tijd waarin wij leven. Wij vieren de Sabbat en de Hoogtijdagen zoals God die heeft ingesteld in Leviticus 23, als een eeuwige inzetting. Lees hier meer over onder het tabblad ‘Hoogtijdagen’. Elke Sabbat (za.) is er een dienst om 13.00 uur in gebouw ‘de Bron’ te Oude Tonge. U bent van harte uitgenodigd om een dienst bij te wonen.

Voor alle data geldt: Zo de Eeuwige onze God wil en wij leven.

We hopen de najaarsfeesten te vieren op de volgende data en tijden:

  • Jom Teroea (Dag van geklank), 7 september
  • Jom Kipoer (Grote verzoendag), 16 september
  • 1e dag Soekot (Loofhuttenfeest), 21 september
  • Sjemini Atseret (Slotfeest), 28 september

Aanvang diensten: 13:00 uur

Locatie voor de najaarsfeesten: Diakonia, Kerkring 1, Oude-Tonge

Op 25 september hopen we een Loofhuttenpraise te houden, iedereen is van harte welkom.